09-04-2019

Cyprus Announces Grants - April 2019

The following grants for 2018-2019 were announced by the Cyprus Ministry of Education and Culture in April 2019.

DEVELOPMENT / PRODUCTION GRANTS FOR LOW BUDGET FEATURE FILMS

TITLE

DIRECTOR

PRODUCTION COMPANY

WEBSITE

AMOUNT OF GRANT

ADDITIONAL INFORMATION

I Adiekereoti

Michalis Hassesis

 

 

€ 28,000 / € 390,000                                           €390,000

 

Kilada Ton Rodon

Christoforos Roditis

 

 

€ 27,200 / € 432,000

 

Monokatikia

Ioakim Mylonas

 

 

 

€ 16,800 / € 304,000

 

Bros Greemos

Stelana Kliri

 

 

 

€ 28,000 / € 408,000

 

Iman

K. Avraamidou and K. Tofaridis

 

 

€ 28,000 / € 476,000

 

Iris

Myrsini Aristeidou

 

 

 

€ 24,080 / € 448,000

 

Tracking

Andreas Kyriakou

 

 

€ 25,000 / € 80,000

Documentary

O Iliakos Mas

Panikos Chrysanthou

 

 

€ 20,000 / € 70,000

Documentary

Patchwork

P. Charalambous 

 

 

€ 28,000 / € 448,000

 

Kampia Nymfi Chrysalida…

Kyros Papavasiliou

 

 

€ 28,000 / € 476,000

 

Africa Star

Adonis Floridis

 

 

€ 28,000 / € 476,000

 

Koino Kalo

Sp. Charalambous

 

 

€ 28,000 / € 476,000

 

TOTAL AMOUNT OF GRANTS:  309,080 EUR / 4,484,000 EUR

CATEGORY MINOR COPRODUCTION SCHEME

Agoura Portokalia

A. Papadopoulos

 

 

€110,000

 

Apodrasi Apo Tin Athina

Iphigenia Kotsoni

 

 

€100,000

 

I Ballana Tis Of Tripias Kardias

Yannis Oikonomidis

 

 

€120,000

 

 TOTAL AMOUNT OF GRANTS: 330,000 EUR